PRD Council – 珠三角通訊 (Vol 163)

致:香港工業總會會員

附函夾附珠三角工業協會 – 珠三角通訊 2014年4月30日(第163)期,以供各會員參閱。

珠三角工業協會 謹啟

PRD Newsletter Vol 163